cz | en | de | pl | ru | hu | nl

Pink Floyd fanklub CZ

Actualiteiten

Tweede serie oeveningen is achter ons.

Van donderdag tot zaterdag afgeloope week wij was beleefd drie moelijke twaalf uurlange ploegen bij oeveningen voor voorbereidende project. Deze keer all met heeren Jan Neckář en Michal Malátný deelneming, en ook met kinderzangerkoor Chorus Angelus.Bij oeveningen geweest ook strijk Eve Quartet onder bestuur Vlaďka Hořovská en onze blaas sektion en saxofonist Petr Kalfus.

Met deze was afsluiten serie oeveningen in eentje gezelige maar beetje te kleine club. Volgendekeer ons wachten goote zaal, waar wij gekomen helemaal kompleet en begonen ook met muur te bouwen. Hier kunt julie de fotodokumetation zien.